על אודות עמוד זה

ביולי 2018 הועלה לאתר האינטרנט של ארכיון המדינה חלק גדול מקטלוג התיקים המכונה בארכיון "קטלוג החומר המסווג", ובו 251,420 רשומות. עם זאת, הארכיון לא שילב את כותריו של קטלוג זה במנוע החיפוש הרגיל באתר ארכיון המדינה ואף לא העלה את הקטלוג המסווג כקובץ אחד, אלא ב-359 קבצים נפרדים המכילים את הרשומות בחלוקה לחטיבות (הגופים המפקידים) ולתתי-חטיבות. הדבר מקשה מאוד על יכולתם של חוקרים ומשתמשי הארכיון להיעזר בקטלוג החומר המסווג בכדי לאתר חומר ארכיוני ולהזמינו לעיון. עמוד זה נוצר על מנת לאפשר חיפוש קל ונוח בכותרי הקטלוג המסווג. מנגנון החיפוש מאפשר גם לבחור כותרים מתוך התוצאות ולייצא אותם לקובץ אקסל, במטרה להקל על הזמנת החומר לעיון בארכיון המדינה. כמו כן, ניתן להוריד קובץ אקסל מאוחד של קטלוג החומר המסווג שהכין עבורנו אנדי וורמס.

שימו לב: בשלב זה ארכיון המדינה עדיין לא מאפשר להזמין לעיון חומר ארכיוני מתוך קטלוג החומר המסווג. עמוד החיפוש נועד לסייע לחוקרים/ות ולמשתמשי/ות הארכיון לאתר בקלות את התיקים המעניינים אותם/ן ולהתכונן למועד בו יתחיל ארכיון המדינה לתת שירות סדיר של עיון בתיקים אלה.

מהו קטלוג החומר המסווג?

בארכיון המדינה נהוג לחלק את החומר הארכיוני ל"מסווג" ו"בלתי מסווג". זוהי חלוקה מנהלית פנימית שנשענת על נוהלי הארכיון עצמו ואין לה כל בסיס משפטי בחוק הארכיונים ובתקנות העיון; החוק והתקנות מתווים קני מידה לחשיפת חומר ארכיוני לעיון ללא קשר לשאלה אם החומר היה מסווג כאשר נוצר.

קטלוג הוא כלי חיוני לכל משתמש/ת בכל ארכיון. ללא קטלוג זמין ונגיש לא ניתן לדעת איזה חומר ארכיוני מצוי בארכיון ואיזה חומר חסר בו. רק כאשר ניתנת לנו גישה לקטלוג אנו יכולים לדעת על קיומם של חומרים ארכיוניים פתוחים שניתן להזמין לעיון או של חומרים סגורים שניתן לדרוש את חשיפתם בהתאם להוראות חוק הארכיונים ולתקנות העיון.

עד לאחרונה לא ניתנה כלל גישה לקטלוגים של ארכיון המדינה, ולכן לא יכולנו – משתמשי ומשתמשות הארכיון - לממש את זכותנו לבקש לחשוף לעיון את התיקים שלא יכולנו לדעת כי הם קיימים. זה היה אחד החסמים המרכזיים לגישת הציבור לארכיון זה. בנובמבר 2017 העלה ארכיון המדינה לאתר האינטרנט שלו את קטלוג החומר המכונה "בלתי מסווג", בממשק שמאפשר ביצוע חיפוש בקטלוג זה. בהמשך, ביולי 2018 העלה כאמור הארכיון לאתר שלו חלק גדול מקטלוג החומר המסווג: כ-250 אלף רשומות מתוך כ-300 אלף הרשומות הנכללות בו. בשלב זה לא ידוע מתי ייחשפו שאר כותרי הקטלוג החומר המסווג, שלדברי גנז המדינה הקודם, ד"ר יעקב לזוביק, טרם נחשפו בשל התנגדויות שונות.

האם קטלוג החומר המסווג אינו מסווג?

לא. כל הרשומות שכלולות במנגנון החיפוש שבעמוד זה נפתחו לעיון הציבור בארכיון המדינה והועלו לאתר האינטרנט שלו – אבל בצורה שאינה נוחה לשימוש. בעמוד זה לקחנו את המידע הפומבי ושילבנו אותו במנגנון ידידותי שמאפשר חיפוש יעיל בו וייצוא רשומות נבחרות.

אז עכשיו אפשר להזמין את החומר הזה לעיון?

עוד לא. כאמור, פרסומו של קטלוג החומר המסווג אין משמעו שהחומר הארכיוני עצמו נפתח לעיון. בשלב זה ארכיון המדינה אינו ערוך לאפשר את עיון הציבור בחומר הרשום בקטלוג בשל צורך לעשות התאמות טכנולוגיות במערכותיו, ולא ברור מתי הדבר יתאפשר. ובכל זאת, אנו מקווים שמשתמשיו הרבים של ארכיון המדינה יוכלו להיעזר בעמוד החיפוש שיצרנו בכדי לאתר כבר עתה את החומר הארכיוני שמעניין אותם ולהיערך להזמנתו לעיון מיד כשארכיון המדינה יאפשר זאת. אנו מזמינים אתכם לעקוב אחר עמוד הפייסבוק והאתר שלנו, בהם נפרסם עדכונים בנושא, ולהפנות אלינו את שאלותיכם/ן.

יש לקוות שריבוי בקשות לחשיפת חומר ארכיוני ימריץ את הארכיון לפתח פתרונות יעילים לטיפול בהן; ייתכן שהדבר גם יבהיר את הצורך הדחוף בהרחבתו של מערך החשיפה בארכיון המדינה, ובהתאמתו לביצוע המשימה המרכזית של הארכיון: מתן גישה לחומר הארכיוני השמור בארכיונים הממשלתיים, ובמיוחד חשיפת כל החומר הארכיוני שתקופת ההגבלה שלו על פי תקנות העיון כבר חלפה.

אפשר לקבל את הקובץ המלא עם קטלוג החומר המסווג?

בוודאי, הנה, הוא ממש כאן

למי תודה? למי ברכה?

נעם רותם, ד"ר יעל נצר, גיא זומר ואנדי וורמס התנדבו וסייעו בהעלאת עמוד זה ואנו מודים להם מקרב לב.

דצמבר 2018